ROSA Designer je program na vizuálnu kompletizáciu projektu osvetlenia s výrobkami značky ROSA. Poskytuje jednoduchý a presný spôsob na predloženie kompletnej sady pouličného a parkového osvetlenia.

NEWSLETTER_NR1_EN_2015_-_KOMPLETATOR

Sekcia produktov obsahuje celú škálu produktov: stĺpy, výložníky, svietidlá alebo kompletné zostavy. Užívateľ má možnosť presne definovať farbu každého prvku zostavy z dostupnej farebnej škály.

Na konci návrhu bude mať užívateľ kompletnú kombináciu zvolenej osvetľovacej zostavy, s vybranými betónovým fundamentom so spojovacím materiálom. Technické výkresy vybraných výrobkov sú k dispozícii na aplikačnej úrovni a užívatelia budú mať možnosť  vygenerovať zoznam súčastí.

ROSA Designer je nástroj, ktorý vytvára vizuálne zobrazenie zvoleného riešenia osvetlenia v okolí, v ktorom bude inštalované. To umožňuje užívateľovi vyhodnotiť estetiku navrhovaného riešenia.

rosa_designer_07rosa_designer_2EN  rosa_designer_10