Al stožiare ROSA a vplyv na ekológiu:

–          Stožiare z Al oproti stožiarom z Fe sú minimálne o polovicu ľahšie. Bod tavenia Al je 660°C oproti 1 540°C pri Fe, čo má pri výrobe základnej suroviny významný vplyv na množstvo vyprodukovaného CO2. To isté platí pri recyklácii.

–          ROSA stožiare sú kužeľové a tvarujú sa valcovaním, teda nie je potrebný zvar po celej dĺžke stožiara, ako je tomu u Fe kužeľových stožiaroch. Zabraňuje sa vzniku škodlivých plynov ako CO, NOX, O3, fosgén, chlorid a kyanovodík.

–          Pri manipulácii a montáži odpadá potreba ťažkej techniky, čo má vplyv tiež na zníženie emisných plynov vznikajúcich v spaľovacích motoroch.

–          Al stožiare ROSA sú povrchovo ošetrené eloxovaním, nevyžadujú ďalšiu údržbu natierania farbou. Povrch neodpraskáva a neoxiduje, teda neuvoľňuje do okolitej pôdy toxické látky.

–          Konštrukcia Al stožiarov poskytuje pasívnu bezpečnosť, pohltí prípadný náraz vozidla a minimalizuje nebezpečenstvo prerazenia olejovej vane alebo nádrže PHM.

–          Ak sa rozhodnete pre Al stožiare ROSA, ušetríte finančné prostriedky a zároveň chránite životné prostredie.

Vector tree logo

Flag Counter