Nová publikácia – Odborný adresár dodávateľov pre obecné, mestské úrady, VÚC, AVS 2015

mest_obc_reg

Na strane 45 je článok o našej firmy:

RSAH